Екологія 21.12.2020 Читати 7 хв

Зменшення впливу на якість повітря

Метінвест прагне зменшити викиди забруднюючих речовин в атмосферу й водночас підвищити загальну ефективність виробництва шляхом реалізації низки екологічних проєктів, оскільки захист навколишнього середовища є одним із наших ключових пріоритетів. У 2019 році наші підприємства провадили діяльність з дотриманням гранично допустимих рівнів концентрації забруднюючих речовин, встановлених у дозволах на викиди для основних джерел викидів, зокрема агломераційних і випалювальних машин, доменних печей, конвертерів та коксових батарей.

У 2019 році, після капітального ремонту доменної печі №3, на «Азовсталі» зменшено викиди пилу та встановлено нове екологічне обладнання. У 2020-2021 рр. «Азовсталь» планує продовжити вдосконалювати систему аспірації доменних печей, міксерів та обертових печей, а також на установках десульфурації чавуну та конвертерах.  

У рамках проєкту з реконструкції агломераційної фабрики ММК імені Ілліча ввів в експлуатацію нові рукавні фільтри для шести агломераційних машин у зонах спікання й охолодження, а також для інших шести машин у зонах спікання, де зони охолодження вже були обладнані високоефективними електростатичними фільтрами. Очікується, що проєкт з реконструкції буде завершено в 2020 році. ММК імені Ілліча також продовжить реконструкцію доменних печей та конвертерного цеху з акцентом на системи газоочищення, пилоочищення та аспірації в 2020 році.  

Маріупольський ремонтно-механічний завод зменшив викиди пилу на 30% завдяки модернізації газоочисної станції та дробоструминної камери.  

«Запоріжкокс» провів капітальний ремонт трьох коксових батарей, що зменшило викиди на 45%. У 2019 році «Інкор і Ко» розпочав реалізацію проєкту з очищення викидів для кристалізаційного відділення виробництва нафталіну. Оптимізацію буде завершено в 2020 році.

ПІДТРИМКА БОРОТЬБИ ЗІ ЗМІНАМИ КЛІМАТУ

Метінвест усвідомлює серйозність змін клімату та сприяє вирішенню пов’язаних з цим питань. Група проводить інвентаризацію викидів парникових газів. Починаючи з 2020 року Метінвест бере активну участь у дискусіях щодо Національно-визначеного внеску (НВВ) та проєктів Європейської зеленої угоди, і докладає всіх зусиль для розробки стратегій та ініціатив, спрямованих на мінімізацію викидів вуглецю. Для інтеграції кліматичних ризиків у наші плани та бізнес-процеси ми обрали підхід, який ґрунтується на оцінці ризиків. Це дає нам можливість мінімізувати викиди вуглецю у довгостроковій перспективі.

Визначення поточного рівня викиду парникових газів, а також формулювання цілей та підходів щодо зменшення впливу на клімат, є дуже важливими питаннями для Метінвесту і частиною його загального підходу до охорони навколишнього середовища. З огляду на наближення України до ЄС, ми опрацьовуємо всі вимоги щодо впливу на клімат, які стосуються діяльності Групи.

Після ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС ми працювали над забезпеченням відповідності вимогам низки важливих законодавчих актів ЄС, які стосуються охорони навколишнього середовища, зокрема Директиви 2010/75/ЄС та Директиви 2003/87/ ЄС, які встановлюють регуляторні вимоги щодо викидів відповідно до найкращих європейських технологій. Ці директиви охоплюють різні питання: від моніторингу довкілля та системи визначення квот на викиди парникових газів (ПГ) до торгівлі квотами на викиди ПГ. Для забезпечення повної відповідності вимогам, Метінвест найближчим часом планує взяти участь у пілотних проєктах для отримання інтегрованих екологічних дозволів. Застосовуючи найкращі доступні методики, Група зможе розробити високоефективні заходи з захисту навколишнього середовища та впровадити на своїх підприємствах найкращі доступні методи, які відповідатимуть найсуворішим європейським стандартам.

ДОПОМОГА В РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ КВОТАМИ НА ВИКИДИ ПГ

З 2017 року Метінвест бере участь у спільному проєкті зі Світовим банком та Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України щодо створення національної системи торгівлі квотами на викиди парникових газів (ETS). 

СП «Запоріжсталь» та Центральний ГЗК також виступили в ролі пілотних майданчиків для розробки механізмів моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів з метою інтеграції такої практики в національному законодавстві. В 2019 році вони розробили проєкти планів моніторингу та провели тестові перевірки.

«Метою проєкту є навчання персоналу та підготовка заводів до впровадження системи моніторингу та звітування про викиди парникових газів, а також національної системи торгівлі викидами парникових газів». - Юрій Риженков, Генеральний директор

У 2019 році Метінвест скоротив прямі викиди ПГ на 10% до 8.8 млн тонн в еквіваленті СО2 порівняно з 2018 роком. Такі результати досягнуті насамперед за рахунок змін у виробничому навантаженні на доменні печі «Азовсталі», а також зупинки роботи доменної печі №3 на ММК імені Ілліча та коксових камер на коксохімічних підприємствах для проведення капітального ремонту.

Публікація створена на основі звіту зі сталого розвитку 2019 Групи Метінвест.