Метінвест Політехніка 27.06.2022 Читати 4 хв

Метінвест Політехніка запрошує на освітні програми бакалаврату та магістратури з цивільної безпеки

Спеціаліст з безпеки праці (Health & Safety specialists, Occupational health&safety specialists) – серед топових спеціальностей, без яких не існує жодне сучасне підприємство як в Україні, так і за її межами. Цьогоріч для вступу на освітні програми «Безпека праці та виробничих процесів» для бакалаврів на перший курс та «Аудит і консалтинг безпеки праці» для магістрів необхідно написати лише мотиваційний лист.

Спеціалісти з цивільної безпеки розробляють стандарти й процедури підприємства, що направлені на збереження життя, здоров’я та працездатності людини в умовах виробничої діяльності. Вони аналізують та інспектують робоче середовище й умови праці, розробляють превентивні програми для безпеки працівників, розслідують інциденти та визначають їх причини. Також ці фахівці навчають працівників, як діяти в надзвичайних ситуаціях, і досліджують усі аспекти робочого місця. Загалом їх робота полягає в тому, щоб зробити робоче місце безпечним та оптимальним середовищем для всіх. 

Склад викладачів і тренерів освітніх програм за напрямом «Охорона праці» – це доктори та кандидати наук за даним освітнім напрямом, висококваліфіковані фахівці-практики з міжнародним досвідом роботи та провідні спеціалісти від підприємств, сертифіковані тренери фахових організацій і спілок. 

Наталія ВОЛОДЧЕНКОВА, доцент кафедри екології та економіки довкілля Технічного університету «Метінвест Політехніка» дала відповіді на типові питання щодо підготовки спеціалістів за напрямом цивільної безпеки. 

– Що є основою сучасних програм з безпеки праці?

– Програмами навчання «Безпека праці та виробничих процесів» для бакалаврів та «Аудит і консалтинг безпеки праці» для магістрів передбачено підготовку фахівців нового типу, які володіють системними знаннями з технології, інженерії гірничо-металургійної галузі та компонентів безпекового циклу (законодавчо-нормативних, управлінських, гуманітарних, інформаційних та науково-дослідних), необхідними для створення й підтримки здорових та безпечних умов виконання професійних функціональних обов’язків на підприємстві. 

– Які конкурентні переваги отримає випускник цієї програми на ринку праці?

– Ми ознайомимо з кращими міжнародними й вітчизняними практиками в галузі безпеки праці та виробничих процесів, безпекою в надзвичайних ситуаціях і техногенним ризиком. Ми навчимо ризикоорієнтованому підходу в організаційній, управлінській, практичній, консультаційно-методичній діяльності з безпеки праці та здоров’я на роботі, спілкуванню у професійній діяльності. Під час навчання передбачене вивчення англійській мови, в тому числі технічної та ділової, з можливістю отримання відповідних сертифікатів. Сучасний фахівець з охорони праці повинен володіти новітніми digital-технологіями у сфері безпеки та здоров’я на роботі, тому кожна програма передбачає їх поглиблене їх вивчення.

– Чи зможуть студенти отримати додаткові сертифікати?

– Так, сьогодні ми надаємо унікальну можливість брати участь у сертифікатних програмах від провідних європейських асоціацій, зокрема NEBOSH, ESOSH, PILZ, UVEX, DEZEGA та інших партнерів. Також усі студенти мають змогу розвиватися безплатно на курсах від Coursera й Microsoft.

Нагадаємо, що для дітей співробітників і для працівників підприємств Групи Метінвест навчання в Політехніці буде безоплатним (на умовах тристоронніх договорів). Окрема перевага для тих, хто вже працює на підприємствах Групи – створення зручного графіка навчання, що дозволить здобувати вищу освіту за обраною освітньо-професійною програмою без відриву від основної зайнятості. 


Також відповіді на будь-які питання щодо вступу до Метінвест Політехніки можна отримати за номерами телефонів: +38(067) 760-49-71, +38(095) 070-06-37, або надіслати лист-запит на електронну адресу pk@mipolytech.education.