Метінвест Політехніка 01.07.2022 Читати 4 хв

Метінвест Політехніка готує трендових фахівців технологій захисту навколишнього середовища

Сьогодні, як ніколи, світ потребує справжніх знавців технологій захисту навколишнього середовища. Технічний університет «Метінвест Політехніка» запрошує на освітні програми «Технології захисту навколишнього середовища» для бакалаврів та «Інноваційні технології та системи захисту навколишнього середовища» для магістрів. Для вступу достатньо скласти мотиваційний лист.

Під час війни, крім злочинів проти людей, ворог щодня завдає збитків інфраструктурі й житловому фонду України та чинить злочини проти довкілля. Саме тому технології захисту навколишнього середовища – освіта майбутнього: професія інженера-еколога, знавця інноваційних технологій захисту довкілля буде мати попит протягом майбутніх десятиліть. А ще – такі фахівці входять у світові HR-тренди, адже людство невпинно рухається до «екомайбутнього».

Дмитро Сергійович Пікареня, доктор геологічних наук, професор кафедри екології та економіки довкілля Технічного університету «Метінвест Політехніка», керівник напряму підготовки, та Наталія Миколаївна Максимова, кандидат технічних наук, доцент цієї ж кафедри, відповіли на основні питання щодо освітніх програм захисту навколишнього середовища.

– Дмитре Сергійовичу, наразі програми підготовки фахівців з технологій захисту навколишнього середовища мають великий попит серед абітурієнтів, які обирають майбутній професійний напрямок. Що є передумовою такої популярності?

– У доповіді «Майбутнє робочих місць 2020» на Всесвітньому економічному форумі стверджується, що одним із техно-соціальних ключових трендів майбутнього ринку зайнятості є екологізація. Зростання уваги до екології у споживачів і виробників буде супроводжуватись перетворенням самого її поняття та поширення в бізнесі. Зараз фіксується стійка тенденція цифрової трансформації управління охороною довкілля. Екологічний моніторинг і впровадження природозахисних практик стануть у найближчі десятиліття обов'язковою частиною роботи в усіх секторах промисловості. А у зв’язку з екологічною ситуацією, що склалася наразі в нашій країні, такий попит на фахівці-екологів зростає в рази.

– Наталіє Миколаївно, що покладено в основу підготовки здобувачів за освітніми програмами «Технології захисту навколишнього середовища» для бакалаврів та «Інноваційні технології та системи захисту навколишнього середовища» для магістрів у «Метінвест Політехніці»?

– В основу підготовки покладена концепція екологізації виробництва шляхом впровадження сучасних та інноваційних технологій захисту навколишнього середовища й систем екологічного менеджменту. Це повною мірою відповідає екологічній політиці Групи Метінвест, яка знайшла своє відображення в Технологічній стратегії-2030. Перевагою підготовки є тісний зв'язок між навчанням і реальним виробництвом у гірничо-металургійної галузі, що дозволяє здобувачам безпосередньо брати участь у програмах екологічної ефективності виробництва й захисту довкілля. Постійне вдосконалення технологій захисту навколишнього середовища, влаштування нового обладнання з підвищеним рівнем автоматизації та діджитал-технологій потребує залучення висококваліфікованих фахівців з широким колом знань не тільки у своїй, а й у суміжних галузях. Випускники зможуть забезпечувати високоефективну роботу природозахисного обладнання, впроваджувати нові технології у сфері захисту навколишнього середовища. Розширення світогляду, набуття відповідних hard skills і soft skills, включно з розвиненням аналітичних компетентностей на бакалавраті, підвищать конкурентну спроможність на ринку праці, дозволять набути суттєву базу для саморозвитку особистості.

– Які основні відмінності освітніх програм саме в Метінвест Політехніці?

– Під час навчання студентам надаватимуть знання з екологічної безпеки підприємств. Будуть сформовані діджитал-компетентності для ефективного екологічного моніторингу та прийняття оперативних заходів щодо недопущення погіршення стану довкілля. Протягом усього періоду навчання передбачене вивчення англійської мови за фаховим спрямуванням. Це дозволить вільно орієнтуватися у світових тенденціях і технологіях, що застосовуються для охорони довкілля, слідкувати за змінами в міжнародному екологічному законодавстві, переймати досвід і найкращі доступні технології та підготуватись для складання екзамену з іноземної мови на рівні В2.

До складу викладацької команди входять не тільки викладачі, які є експертами в різних галузях науки та техніки, а й висококваліфіковані професори та доценти з інших вищих навчальних закладів. Окрема цінність викладацької команди – працівники підприємств Групи Метінвест, які поділяться власними знаннями, досвідом роботи, особливостями функціонування тієї чи іншої системи як у межах дуального навчання, так і під час практик. Така передача досвіду молодим інженерам є дуже хорошою традицією, що забезпечить наступність знань між поколіннями й дозволить здобувачам вищої освіти опанувати практичні навички майбутньої професії протягом навчання. 

Нагадаємо, що для дітей співробітників та для працівників підприємств Групи Метінвест навчання в Політехніці буде безоплатним (на умовах тристоронніх договорів). Окрема перевага для тих, хто вже працює на підприємствах Групи – буде створений зручний графік навчання, що дозволить здобувати вищу освіту за обраною освітньо-професійною програмою без відриву від основної зайнятості.

Також відповіді на будь-які питання щодо вступу до Метінвест Політехніки можна отримати за номерами телефонів: +38(067) 760-49-71, +38(095) 070-06-37, або надіслати лист-запит на електронну адресу pk@mipolytech.education.