Метінвест Політехніка 05.08.2022 Читати 5 хв

Кадри збережено: науково-дослідна робота в Метінвест Політехніці успішно триває

Попри війну в Україні та складну безпекову ситуацію в Метінвест Політехніці науково-дослідна робота залишається в фокусі уваги. Адже після перемоги для відбудови України знадобляться новітні знання, ідеї, інноваційні рішення в технічній сфері.

Незабаром – перший набір до нового гірничо-металургійного університету «Метінвест Політехніка». Для майбутніх студентів підготовлено освітньо-професійні програми бакалаврів і магістрів за інженерно-технічними напрямками: металургія сталі, інноваційна діяльність у матеріалознавстві, комп'ютерні науки та цифровий інтелект, інтелектуальні системи управління в ГМК, інноваційні технології та системи захисту навколишнього середовища, аудит та консалтинг безпеки праці, а також бізнес-аналітика та вартісне управління бізнесом. Обов’язковою частиною функціонування університету є науково-дослідна робота, співпраця з національними й міжнародними партнерами.

Володимир Кухар

Володимир Кухар, доктор технічних наук, професор, проректор з науково-дослідної роботи Метінвест Політехніки, спеціаліст у галузі завершальних технологій металургійного циклу, комплексного управління якістю металопродукції, техногенної та екологічної безпеки напередодні старту навчання розповів про науково-дослідну роботу команди й кадровий потенціал.

– Володимире Валентиновичу, як ви оцінюєте кадровий склад Метінвест Політехніки з точки зору наукового потенціалу?

– Науковий і кадровий потенціал є для Метінвест Політехніки фактором надзвичайної уваги. Кадри для університету завжди підбиралися не лише з точки зору фаховості в освітянській сфері, а й з огляду на наукові здобутки викладача. Передусім, він повинен бути вченим, лідером у своїй галузі, обізнаним у світових інноваційних досягненнях за своїм науковим напрямком, керівником або яскравим представником передової наукової школи. Тому в теперішній складний час Політехніка успішно виконує дуже важливу місію підтримки, розвитку, а в деяких випадках і нарощування свого науково-педагогічного складу. 

– Чи проводить Політехніка науково-дослідну роботу?

– Традиційні на кінець навчального року звіти з наукової роботи кафедр університету показали значний обсяг досягнень, здобутих науковцями як у довоєнний період, так і результати за дослідженнями, роботи за якими продовжуються з дотриманням державних стандартів проведення науково-дослідних робіт в установах. Серед робіт, що проводилися до 24 лютого Метінвест Політехнікою в кооперації з Метінвест Інжинірингом та Офісом Міжнародних проєктів холдингу на міжнародному рівні, слід відзначити значні трудовитрати на підготовку R&D та освітніх проєктів з компаніями К1-МЕТ і SMS за напрямками передових технологій зеленої металургії, декарбонізації доменних печей (вдування водню), перероблення пилу та шламів (брикетування). Напрямок співпраці й інтегрування в освітньо-наукові програми досягнень провідних європейських розробників збережено. Станом на кінець червня – початок липня успішно завершено й передано до УкрІНТЕІ чотири звіти за проміжними етапами та завершеними науково-дослідними роботами (наукові керівники – проф. Пашинський В.В., доц. Новак А.І., доц. Крупко І.В., доц. Рагуліна Н.В.) які виконувалися науково-педагогічними працівниками Політехніки за актуальними для керівної компанії напрямками в ініціативному порядку. Додатково продовжуються дві науково-дослідні роботи (наукові керівники – проф. Пікареня Д.С., проф. Кружилко О.Є.) та плануються роботи підрозділів на наступний навчальний рік, як розвиток потенціалу наукових шкіл, що очолюються керівниками наукових напрямків університету.

– Які наукові результати ви можете назвати?

– Хочу зазначити, що за звітний піврічний період співробітники Метінвест Політехніки видали вісім наукових статей у виданнях, котрі індексуються в міжнародній наукометричній базі Scopus, та 21 статтю в закордонних і фахових виданнях України. Представники Політехніки взяли участь у 18 наукових конференціях із публікацією тез та доповідей, також подано заявки на винахід та корисні моделі. Ми не плануємо зупинятись. Зараз триває підготовка щодо участі восени в міжнародних наукових конференціях в Україні та за кордоном, видання яких будуть проіндексовані у провідних світових наукометричних базах даних. 

Кадри збережено, науковці плідно працюють. Головна задача Метінвест Політехніки – підготувати висококласних фахівців, які повністю володіють професією та можуть з першого дня працювати на високому рівні на будь-якому підприємстві світу. Тож, маючи на меті стати потужним центром креативних ідей та інноваційних рішень у технічній сфері, команда університету продовжує рухати вперед науку України.

Відповіді на будь-які питання щодо вступу до Метінвест Політехніки можна отримати за номерами телефонів: +38(067) 760-49-71, +38(095) 070-06-37, або надіслати лист-запит на електронну адресу pk@mipolytech.education